Thiết kế nội thất phòng khám, tiêm ngừa Sài Gòn Trà Vinh

   Phòng khám tư nhân nhi khoa: Đây là nơi để chuyên khám về các bệnh cho trẻ nhỏ nên sẽ được thiết kế một cách khác để bé có thể quên đi sự sợ hãi của mình bằng cách trang trí dễ thương và gần gũi hơn. 

Thiết kế nội thất phòng khám, tiêm ngừa Sài Gòn Trà Vinh

Thiết kế mặt tiền phòng khám, tiêm ngừa vắc xin

Thiết kế nội thất phòng khám, tiêm ngừa Sài Gòn Trà Vinh

Thiết kế khu vực tiếp đón phòng khám, tiêm ngừa vắc xin

Thiết kế nội thất phòng khám, tiêm ngừa Sài Gòn Trà Vinh

Thiết kế nội thất phòng khám, tiêm ngừa vắc xin

Thiết kế nội thất phòng khám, tiêm ngừa Sài Gòn Trà Vinh

Thiết kế nội thất phòng khám, tiêm ngừa vắc xin

Thiết kế nội thất phòng khám, tiêm ngừa Sài Gòn Trà Vinh

Thiết kế nội thất phòng khám, tiêm ngừa vắc xin

Thiết kế nội thất phòng khám, tiêm ngừa Sài Gòn Trà Vinh

Thiết kế nội thất phòng khám, tiêm ngừa vắc xin

Thiết kế nội thất phòng khám, tiêm ngừa Sài Gòn Trà Vinh

Thiết kế nội thất phòng khám, tiêm ngừa vắc xin

Thiết kế nội thất phòng khám, tiêm ngừa Sài Gòn Trà Vinh

Thiết kế nội thất phòng khám, tiêm ngừa vắc xin

Thiết kế nội thất phòng khám, tiêm ngừa Sài Gòn Trà Vinh

Thiết kế nội thất phòng khám, tiêm ngừa vắc xin

Thiết kế nội thất phòng khám, tiêm ngừa Sài Gòn Trà Vinh


Xem clip thi công hoàn thiện tại đây

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Thiết Kế Thi Công Nội Thất Phòng Khám Nha Khoa
icon Thiết kế nội thất phòng khám nhi
icon Thiết kế nội thất phòng khám Sài Gòn Đồng Nai